Elektronická přihláška

Přihláška pro budoucí první ročníky

Přihlášku si student podává až po přijetí ke studiu.

Přihláška bude zpřístupněna v termínu 1. června - 31. července daného roku.

Před podáním přihlášky k ubytování si pozorně přečtěte Informace o ubytování pro budoucí první ročníky.

Přijetí přihlášky vám bude potvrzeno automaticky vygenerovanou zprávou na váš email. Pokud neobdržíte potvrzovací zprávu, přihláška nebyla přijata ke zpracování, opakujte podání přihlášky, případně kontaktujte vedoucí Oddělení ubytovacích služeb: .

Harmonogram podávání přihlášek pro budoucí první ročníky

  • 1. června - 31. července daného roku
    podávání přihlášek pouze elektronickou formou. Elektronickou přihlášku podává student, který byl přijat ke studiu na OU. Přihlášky podané po tomto datu budou zařazeny do evidence dodatečně a student bude ubytován dle kapacitních možností.
  • do 10. srpna daného roku
    rozesílání ubytovacích dekretů s dalšími instrukcemi poštou nebo elektronickou poštou na e-mail uvedený v přihlášce na ubytování.

Zveřejněno / aktualizováno: 11. 07. 2023