Ceník

Ceny za ubytování pro studenty OU

a) Dlouhodobé ubytování na základě Smlouvy o ubytování při délce pobytu nad jeden kalendářní měsíc – kolejné

Typ ubytování
Cena ubytování v Kč vč. DPH
 
měsíc / lůžko
noc / lůžko
3 lůžkový pokoj obsazený 3 osobami
3 000,-
130,-
3 lůžkový pokoj obsazený 2 osobami
3 300 ,-
130,-
3 lůžkový pokoj obsazený 1 osobou
4 000,-
130,-
2 lůžkový pokoj obsazený 2 osobami
3 300,-
130,-
2 lůžkový pokoj obsazený 1 osobou
4 000,-
130,-
1 lůžkový pokoj
4 000,-
130,-

Při nástupu k ubytování v průběhu měsíce se hradí cena kolejného ve výši 130,- Kč/noc od data ubytování do konce daného měsíce.

Při ukončení ubytování se hradí cena kolejného za celý kalendářní měsíc bez ohledu, ke kterému dni v daném měsíci došlo k ukončení ubytování.

Při změně pokoje či změně obsazenosti pokoje v průběhu měsíce platí změna výše kolejného od následujícího 1. dne kalendářního měsíce (na základě žádosti ubytovaného či z provozních důvodů nařízeného vedením Kolejí OU).

b) Krátkodobé ubytování bez uzavřené Smlouvy o ubytování – mimořádné

Typ ubytování
Cena ubytování v Kč vč. DPH
 
noc / lůžko
3 nebo 2 lůžkový pokoj
300,-

Cena za ubytování pro ostatní ve studentských pokojích

a) Dlouhodobé ubytování na základě Smlouvy o ubytování při délce pobytu nad jeden kalendářní měsíc – kolejné

Typ ubytování
Cena ubytování v Kč vč. DPH
 
měsíc / lůžko
noc / lůžko
3 osoby v pokoji
3 500,-
160,-
2 osoby v pokoji
3 960,-
160,-
1 osoby v pokoji
4 900,-
160,-

Při nástupu k ubytování v průběhu měsíce se hradí cena kolejného ve výši 160,- Kč/noc od data ubytování.

Při ukončení ubytování se hradí cena kolejného za celý kalendářní měsíc bez ohledu, ke kterému dni v daném měsíci došlo k ukončení ubytování.

b) Krátkodobé ubytování bez uzavřené Smlouvy o ubytování – mimořádné

Typ ubytování
Cena ubytování v Kč vč. DPH
 
noc / pokoj
3 osoby v pokoji
1200,-
2 osoby v pokoji
900,-
1 osoby v pokoji
550,-

Ceny za ubytování v hotelových pokojích – hotel

Typ ubytování
Cena ubytování v Kč vč. DPH
 
noc / pokoj
 
Host OU, zaměstnanec OU
Cizí host
2 lůžkový pokoj (se sociálním zařízením)
830,-
1140,-
2 lůžkový pokoj (bez sociálního zařízení)
540,-
940,-


Opatření rektora č. 177/2022 Koleje OU - ceník služeb za ubytování platný od 1. září 2022 soubor pdf 0,13 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 07. 2022