Bankovní spojení

Platba kolejného - zřízení příkazu k inkasu:

číslo účtu:
17730683/0300 vedeného u ČSOB, a.s.
POZOR:
  • na příkazu k inkasu se neuvádí variabilní ani specifický symbol
  • číslo účtu, ze kterého je zřízen příkaz k inkasu, musí být uveden u Vašeho jména na Portálu OU

Platba kauce:

číslo účtu:
17730683/0300 vedeného u ČSOB, a.s.
variabilní symbol:
85993306
specifický symbol pro platby:
  • studenti OU: specifický symbol pro platby najdete na portálu OU po přihlášení v sekci - moje stránka – personální informace
  • studenti jiných vysokých škol: žádají o přidělení specifického symbolu (kmenového čísla) na helpdesku:

Číslo účtu pro zahraniční studenty:

bankovní kontakt
IBAN:
CZ 7203000000000017730683
SWIFT:
CEKOCZPP
Banka:
Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB, a.s.)
Název majitele účtu:
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 07. 2023