Elektronická přihláška

Přihláška pro budoucí první ročníky

Přihlášku si student podává až po přijetí ke studiu.

Přihláška bude zpřístupněna v termínu 1. června - 31. července 2018.

Před podáním přihlášky k ubytování si pozorně přečtěte Informace o ubytování pro budoucí první ročníky.

Přijetí přihlášky vám bude potvrzeno automaticky vygenerovanou zprávou na váš email. Pokud neobdržíte potvrzovací zprávu, přihláška nebyla přijata ke zpracování, opakujte podání přihlášky, případně kontaktujte vedoucí provozu kolejí ( ).

Harmonogram podávání přihlášek pro budoucí první ročníky

  • 1. června - 31. července 2018
    podávání přihlášek pouze elektronickou formou. Elektronickou přihlášku podává student, který byl přijat ke studiu na OU. Přihlášky podané po tomto datu budou zařazeny do evidence dodatečně a student bude ubytován dle kapacitních možností.
  • po 10. srpnu 2018
    rozesílání ubytovacích dekretů poštou s žádankou o závazné potvrzení ubytování. Pokud student neodešle žádanku v uvedeném termínu zpět na adresu kolejí, pozbývá ubytovací dekret platnost.