FAQ

Vysokoškolské koleje Jana Opletala
Ostravská univerzita
Kranichova 8/1433
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

  
cz   en


Ubytování pro studenty

Ubytování na jeden akademický rok

na základě dekretu (Rozhodnutí o přidělení ubytování)

 • Ubytování probíhá v měsíci září na základě informací uvedených na ubytovacím dekretu.
 • Ubytování končí poslední pracovní den v měsíci červnu daného akademického roku.
 • Přihláška na ubytování v kolejích se podává pro každý akademický rok zvlášť a to vždy dle časového harmonogramu, který je vždy během měsíce března vyvěšen v prostorách kolejí, a který najdete v Informacích o ubytování pro studenty, harmonogram ubytování.
 • Ubytování je možno ukončit během akademického roku podáním písemné žádosti a to do 15. dne měsíce, v němž má být ubytování ukončeno (Kauce propadá v plné výši, pokud bude ubytování v daném akademickém roce kratší než 3 měsíce dle Směrnice rektora č.192/2013 Koleje OU - kauce).
 • V případě volné kapacity se mohou studenti ubytovat i během akademického roku po domluvě s vedoucí provozu ubytování.

Prázdninový provoz

Studentům bude umožněno prázdninové ubytování dle kapacitních a provozních možností na základě předchozí domluvy s vedoucí provozu ubytování.

Prázdninové ubytování bude zajištěno od prvního pracovního dne v měsíci červenci (případně po domluvě s vedoucí provozu).

Prázdninový provoz bude ukončen 31. srpna z důvodu úklidu a přípravy pokojů pro řádné ubytování studentů.

Studenti jsou povinni nahlásit termín prázdninového ubytování osobně, telefonicky nebo e-mailem vedoucí provozu kolejí (danatečkamamicovazavináčosutečkacz).

Základní podmínky pro ubytování

 • ubytovaný musí být studentem OU - prezenční forma studia (v případě volné kapacity může být ubytován i student jiné vysoké školy, případně student kombinované formy studia)
 • při předchozím ubytování závažně neporušil kolejní řád, případně mu nebylo zrušeno ubytování ze strany ubytovatele a nebyl dlužníkem

Kritéria ubytování

 • zdravotní důvody (nutno doložit potvrzením odborného lékaře, případně kopií průkazu ZPS, ZTP)
 • oboustranná osiřelost
 • sociální důvody
 • studenti uvedení na písemném požadavku fakult z důvodů oprávněných zájmů pro potřeby VŠ (schváleno rektorem OU)
 • studenti doktorského studia OU
 • kilometrová vzdálenost případně dojezdová doba
 • studenti mezinárodních studijních programů organizovaných OU
 • po ubytování studentů OU je možno nabídnout případnou volnou kapacitu studentům ostatních vysokých škol
Vlastník zprávy: Mgr. Dana Mamicová | Aktualizováno: 04. 07. 2014
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt